Archive For The “news” Category

อายุ35ขึ้นไปเสี่ยงโรคหัวใจหยุดเต้นฉียบพลัน

By |

สาเหตุสำคัญมาจากโรค วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ได้แก่ เบาหวานความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วน สูบบุหรี่ ทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแข็งตัวหรือตีบตัน

Read more »

คอมพิวเตอร์ วิธีกู้ไฟล์คืนหลังถูกลบจากรีไซเคิล

By |

คอมพิวเตอร์ วิธีกู้ไฟล์คืนหลังถูกลบจากรีไซเคิล การเซฟข้อมูล หรือการลบข้อมูลที่ผิดพลาดออกจากคอมพิวเตอร์เชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็เคยทำกัน แต่จริงๆ แล้วไฟล์ที่เราลบนั้นมันยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ เก็บอยู่ที่ฮาร์ดดิสก์ในรูปแบบข้อมูลดิบ และยังคงมีอยู่จนกว่าจะถูกเขียนทับโดยข้อมูลใหม่นั่นเอง

Read more »

ชาวเน็ตส่งใจให้’พ่อ-แม่’กุญแจซอล หลังลั่นตัดขาดลูกสาว

By |

ชาวเน็ตส่งใจให้’พ่อ-แม่’กุญแจซอล หลังลั่นตัดขาดลูกสาว กำลังใจล้นหลาม! โลกโซเชียลแห่ให้กำลังใจ “พ่อ-แม่” กุญแจซอล หลังประกาศตัดขาด ไล่ให้ไปเปลี่ยนนามสกุล แนะ! ปล่อยวาง เดินหน้าดูแลลูกอีกสองคนให้ดีที่สุด

Read more »

มาป้องกันความร้อนให้กับบ้านของคุณด้วย สีทาบ้าน กันเถอะ

By |

มาป้องกันความร้อนให้กับบ้านของคุณด้วย สีทาบ้าน กันเถอะ ปัญหาบ้านร้อน เป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่เจ้าของบ้านหลายท่านต้องเผชิญ ซึ่งนอกเหนือจากการลดความร้อนส่วนใหญ่ที่มาจากหลังคาแล้ว การลดความร้อนที่ผนังก็สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านลงได้เช่นกัน

Read more »

มารู้จักกับประเทศนิวซีแลนด์กันดีกว่า…

By |

ก่อนอื่นนั้น..เรามารู้จักประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนดีกว่า หลายๆคน เรียกว่า “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” หรือ Niu Tirenio ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ – นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อ “เวลลิงตัน”

Read more »

เคล็ด (ไม่) ลับ หยุดหนี้สิน

By |

ปัญหาของหลายครอบครัวในวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคสมัยใหม่นี้ คือ การมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เป็นเหตุให้ต้องก่อภาระหนี้สินขึ้นมา

Read more »

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง เมื่อต้องเลือกใช้ ท่อลมร้อน

By |

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง เมื่อต้องเลือกใช้ ท่อลมร้อน หน้าแปลนหรือช่วงรอยต่อต้องไม่เกิดการรั่วซึมของลมร้อนเมื่อมีการใช้งาน ต้องเผื่อขนาดให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการชำรุดเร็วขึ้น

Read more »

ธ.ก.ส.น้อมนำพระราชดำริปรับใช้องค์กร-สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร

By |

ธ.ก.ส.น้อมนำแนวพระราชดำริและศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ทั้งดำรงชีวิต พัฒนาองค์กร และการดูแลลูกค้าซึ่งเป็นเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส .) กล่าวถึงความผูกพันในฐานะคนไทยที่เกิดทันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้เห็นภาพการทรงงานพระราชกรณียกิจของพระองค์ เพื่อความสุขของคนไทยมาอย่างยาวนาน และเมื่อถึงช่วงวัยที่สำเร็จการศึกษาถือเป็นเรื่องราวที่ประทับใจและระลึกถึงจนถึงทุกวันนี้ โดยปี 2525 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสมอบแก่บัณฑิตผู้รับปริญญาปีนั้นว่า “ให้นำความรู้ที่ศึกษามาจนสำเร็จนำไปพัฒนาตนเองให้เกิดความเข้มแข็งก่อนทั้งอาชีพ ครอบครัว และชุมชน และที่สำคัญขอให้รู้จักใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล อย่านำเหตุผลของตนเองมาถกเถียงทำให้เกิดความขัดแย้ง” นายอภิรมย์ กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงช่วงทำงานที่ ธ.ก.ส.ผ่านช่วงที่มีประสบการณ์สำคัญปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการสาขา ขณะนั้นเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและธนาคารประสบปัญหาขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนธนาคารอื่น หลังจากนั้นผู้บริหารก็ได้ปรับแนวทางพัฒนาธนาคาร โดยเน้นการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำรินำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ธนาคารอย่างยั่งยืน เห็นได้จากธนาคารเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยปัจจุบันธนาคารเน้นการดูแลลูกค้าและระดมเงินฝากจากเกษตรกร ปัจจุบันธนาคารมีเงินฝากในระบบทั้งหมด 1.3 ล้านล้านบาท จำนวนดังกล่าว 1 ล้านล้านบาทระดมจากเงินฝากเกษตรกร นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์น้อมนำศาสตร์พระราชาการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ธนาคารยึดถือเรื่อยมา เพื่อเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ทั้งพนักงาน ธนาคาร และลูกค้า โดยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารต่อยอดจากต้นแบบแนวทางที่พระองค์ท่านพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในอดีตมี 6 แห่ง นำมาพัฒนา การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารก่อนขยายผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละชุมชนที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ปัจจุบันมีมากกว่า 8,000 ชุมชน รับไปปฏิบัติจนสามารถสร้างความเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ในฐานะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส.ทุกคนจะยึดถือน้อมนำศาสตร์พระราชาดังกล่าวไปพัฒนาสู่ความยั่งยืนภารกิจของธนาคารตลอดไป.-สำนักข่าวไทย

Read more »

โจ๋ห้าวเหยียบ’หมวกตำรวจ’ ผิดอาญาโทษปรับ4พันคุก2ปี

By |

โจ๋ห้าวเหยียบ’หมวกตำรวจ’ ผิดอาญาโทษปรับ4พันคุก2ปี โซเชียลฯ สุดทนรุมฉะโจ๋ห้าวเหยียบ “หมวกตำรวจ” เผยมีความผิดตามกฎหมาย เหตุหน้าหมวกเป็นตราแผ่นดิน โทษปรับ 4 พัน จำคุก 2 ปี

Read more »

ขายไม้เก่า ประตูบานเก่า

By |

ขายไม้เก่า ประตูบานเก่า ใครที่กำลังทำบ้าน แล้วกำลังมีความคิดที่จะงัดประตู หน้าต่างทิ้งไปเพราะมันเก่า ตกยุคและแสนจะน่าเบื่อในสายตาคุณ เราขอให้คุณเก็บประตูหน้าต่างเหล่านั้นไว้ก่อน เพราะของเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติเก่าแก่ ย้อนความทรงจำในอดีตได้ดี ที่สำคัญเราสามารถนำมันมา diy เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดชิ้นใหม่ให้กับมุมต่างๆ ภายในบ้านของคุณได้อย่างเก๋ไก๋ ไม่ซ้ำใครอีกด้วย ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมการ DIY ประตู หน้าต่างไม้เก่าๆ ให้กลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์น่ารักๆ..ไว้สำหรับแต่งบ้านกันค่ะ

Read more »