Archive For The “health news” Category

“ศิลปะบำบัด”ทางเลือกเด็กพิเศษ

By |

“กรมสุขภาพจิต” เผยศิลปะบำบัด เป็นอีกหนึ่งแนวการบำบัดทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การวาด ระบายสี การปั้น การประดิษฐ์ การใช้ดนตรีบำบัดและละครบำบัด หวังช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ มีทักษะในการสื่อสารและการโต้ตอบกับบุคคลอื่น ตลอดจนเกิดความสนุกสนานและรู้สึกผ่อนคลาย นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ กล่าวว่า ศิลปะคือ หนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคน และในการบำบัดรักษาทางจิตเวช ก็ได้นำเอาศิลปะมาประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง หรือความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ ช่วยในการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น สำหรับเด็ก ศิลปะจะช่วยในด้านการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะทางสังคมอีกด้วย การใช้ศิลปะบำบัด จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการแพทย์เสริมและทางเลือก ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นำมาเสริมในการดูแลรักษาแนวทางหลักให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การบำบัดรักษาเด็กพิเศษ ในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตได้ใช้ศิลปะบำบัด ทั้งด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ การวาด ระบายสี การปั้น การประดิษฐ์ ฯลฯ การใช้ดนตรีบำบัด ได้แก่ การเล่นดนตรี ร้องเพลง ฯลฯ…

Read more »

แนะกินแคลเซียมให้พอดี

By |

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) หน่วยวิจัยด้านแคลเซียม และกระดูก และภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคแคลเซียม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่มีประสิทธิภาพการดูดซึมสูง แนะกินแคลเซียมให้พอดี thaihealth ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ เมธีวิจัยอาวุโส เปิดเผยว่า แม้ร่างกายจะต้องการแคลเซียมเพียงเล็กน้อยวันละ 800 มิลลิกรัมสำหรับผู้ใหญ่ แต่ก็เป็นแร่ธาตุ ที่มีความสำคัญต่อร่างกายทุกระบบ แคลเซียมกว่าร้อยละ 99 เก็บสะสมภายในกระดูกทั่วร่างกาย จึงใช้ “ความหนาแน่นของกระดูก” เป็นตัวชี้วัด รวมถึงการคาดการณ์ถึงความแข็งแรงและความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหัก โดย มีตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับอายุและตำแหน่งของกระดูก กระดูกจะมีความหนาแน่นสูงสุดที่อายุประมาณ 30 ปี และจะค่อนข้างคงที่อีก ประมาณ 15-20 ปี จากนั้นจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะในผู้หญิงที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนหลังหมดประจำเดือน กระดูกจะเริ่มสูญเสียแคลเซียมอย่างรวดเร็วจนเกิดกระดูกพรุนและกระดูกหักได้ ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยกระดูกพรุน ทั้งจากอายุที่มากขึ้น โรคในผู้สูงอายุทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสูงในเลือด อ้วน และโรคทางเมแทบอลิซึม เป็นต้น เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ระบุว่า เราควรรับประทานแคลเซียมเสริมหรือยาเม็ดแคลเซียมเมื่อมีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่า ร่างกายขาดแคลเซียม ส่วนเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ยังไม่สูงอายุควรรับประทานแคลเซียมตามที่สำนักโภชนาการ กรมอนามัย…

Read more »

เบาหวาน-ความดัน โรคผู้สูงอายุ

By |

ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่เป็นโรค เบาหวาน- ความดัน ซึ่งทำให้น่าเป็นห่วงกับตัวเลขสถิติที่ไม่อยากให้เพิ่มขึ้นเพราะบ่งบอกถึงสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทยของเรา สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. แจ้งว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา การบริการผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. มีผู้สูงอายุมารับบริการทั้งหมด 126,898 คน รับบริการจำนวน 332,515 ครั้ง มีการตรวจร่างกายประจำปี 7,214 คน และมีการตรวจรักษาโรคทั่วไป 119,551 คน ตรวจรักษาเบาหวาน 23,162 คน ตรวจรักษาความดันโลหิตสูง 35,228 คน ตรวจรักษาโรคหัวใจ 1,599 คน ตรวจรักษากระดูก 6,222 คน ตรวจรักษาระบบทางเดินหายใจ 12,224 คน ตรวจรักษาระบบประสาท 1,497 คน ตรวจรักษาตาและส่วนประกอบของตา 2,912 คน ตรวจรักษาโรคสมองเสื่อม 288 คน ตรวจรักษาสุขภาพจิต 945 คน และตรวจรักษาโรคอื่น ๆ 35,170…

Read more »

เร่งสปีด’วัคซีนเอดส์’ ชนิดทำลายพิษราบคาบ

By |

“เอชไอวี” (HIV) เชื้อไวรัสร้ายทำให้คนติดกลายเป็น “โรคเอดส์” ตั้งแต่พบไวรัสร้ายตัวนี้ครั้งแรกเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 70 ล้านคน แต่มีเพียง 32 ล้านคนที่ยังมีชีวิตอยู่ หมายความว่าชีวิตมนุษย์พ่ายแพ้ไวรัสตัวนี้ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 35 ล้านคน วงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจจัดการเชื้อโรคตัวนี้มาตลอด โดย ความฝันสูงสุดไม่ใช่ผลิต “ยารักษา” แต่คือการค้นพบวิธีป้องกันขั้นสุดยอด.. “วัคซีนเอดส์” ไวรัสเอชไอวี ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus (HIV) ช่วงแรกที่รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ยังสามารถดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป เพราะร่างกายยังมี “ภูมิคุ้มกัน” แต่ไวรัสจะค่อยๆ ทำลายภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือน้อยจนมีอาการ “ภูมิคุ้มกันบกพร่อง” หรือกลายเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ หมายถึง “กลุ่มโรคอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม”(acquired immunodeficiency syndrome-AIDS) หากใครติดเชื้อเอชไอวีแต่ดูแลตัวเองอย่างดี พวกเขาก็ไม่กลายเป็นผู้ป่วยเอดส์ แต่หลายคนสับสนเข้าใจผิดคิดว่า “คนติดเอชไอวีทุกคนเป็นโรคเอดส์” ช่วง 25 ปีที่ผ่านมีการผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีออกจำหน่ายหลากหลายยี่ห้อ เป็นลักษณะของยาที่ออกฤทธิ์หยุดยั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในร่างกาย ควบคู่ไปกับการผลิตยาต้านไวรัส หน่วยงานวิจัยและกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกพยายามทำวิจัย โครงการผลิตและทดลองวัคซีนเอดส์ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ยังไม่สัมฤทธิผล เนื่องจากเชื้อไวรัสตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์หลบซ่อนตัวเก่ง…

Read more »

หยุดภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย

By |

ถาม : ศุภวัฒน์/ชัยภูมิ โรคซึมเศร้ามีสาเหตุมาจากอะไร สามารถหายขาดได้หรือไม่ ตอบ : นพ.พนม เกตุมาน โรคซึมเศร้า อาจเกิดหลังจากมีปัญหาความเครียดในชีวิต ทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน หรือในบางคนอาจเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุก็ได้ ถ้าเริ่มมีอาการน้อยๆ ผู้นั้นมักจะรู้ตัวและมาพบจิตแพทย์ แต่ถ้ามีอาการมากจนไม่รู้ตัวอาจไม่มารับการรักษา อาการอาจมากขึ้นจนถึงขั้นคิดอยากตายและฆ่าตัวตายได้ สาเหตุของโรคซึมเศร้า เกิดจากการทำงานที่แปรปรวนของสารสื่อนำประสาทที่มีผลต่ออารมณ์ ยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้าเป็นยาที่ช่วยการทำงานของสารสื่อนำประสาทนั้นกลับมาเป็นปกติ ผู้ป่วยร้อยละ ๘๐ สามารถรักษาให้หายได้เมื่อได้รับยาร่วมกับการรักษาทางจิตใจ หากสงสัยว่าคนใกล้ชิดมีอาการคล้ายโรคซึมเศร้า เช่น เงียบ เฉย เฉื่อยชา การเรียนหรือการทำงานเสียไป ควรสอบถามถึงความรู้สึก ความคิด และแสดงความห่วงใยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นทำให้คนที่ซึมเศร้ารู้สึกว่ามีเพื่อน มีทึ่พึ่งช่วยให้อาการซึมเศร้าดีขึ้นและควรแนะนำให้มาพบจิตแพทย์เพื่อรับการตรวจและช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว จะป้องกันการฆ่าตัวตายได้ บางคนเชื่อว่าการถามเรื่องฆ่าตัวตาย จะกระตุ้นให้ผู้นั้นคิดฆ่าตัวตายจริงๆ แต่ในทางกลับกันการถามเรื่องฆ่าตัวตายอย่างถูกวิธีจะทำให้ผู้นั้นเกิดความรู้สึกว่ามีคนเข้าใจและห่วงใย ได้ระบายความรู้สึกจนทำให้ดีขึ้นจนล้มเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายได้ ผู้ที่มีอาการซึมเศร้า และมึความคิดอยากฆ่าตัวตาย ควรมาพบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น่าเศร้า องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ ๑๐ กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖…

Read more »

กินไข่คางคก อันตรายถึงชีวิต

By |

จริง ๆ ไม่แนะนำให้กินด้วยซ้ำไป แม้ว่าชาวบ้านบางพื้นที่จะนำเนื้อคางคกใช้ทำอาหาร แต่ต้องเอาต่อมพิษออกให้ดี เพราะอาจมีการปนเปื้อนของสารพิษได้ ใครที่เคยกินอาหารแปลกๆ คงจะรู้ดีว่า “ไข่” ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ อย่าง “กบ เขียด หรืออึ่งอ่าง” นำไปประกอบอาหารได้ และถือเป็นวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น บางพื้นที่อาจจะไม่กินเลย แต่บางพื้นที่กลับเป็นที่นิยม จริงอยู่ “ไข่” ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นำมาประกอบอาหารได้ แต่มีอยู่ 1 ชนิด ช่วงต้นฤดูฝนเช่นนี้ มักจะเห็นได้บ่อย คือ “ไข่คางคก” เพราะเป็นช่วงที่คางคกจะออกมาวางไข่ตามแอ่งน้ำ ซึ่งหลายคนไม่ทราบว่า “ไข่คางคก” ก็มี “พิษ” เช่นเดียวกันกับตัวของคางคก นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลเรื่อง “พิษจากคางคก” ว่า คางคกมีต่อมน้ำเมือกใกล้หู ซึ่งขับเมือกสีขาวคล้ายน้ำนมที่มีสารชีวพิษ เช่น บูฟากิน (bufagins) บูโฟท็อกซิน (bufotoxin) และบูโฟธาลิน (bufotalins) อีกทั้งยังพบสารพิษอยู่ในผิวหนัง เลือด ไข่ และเครื่องในของคางคก สารพิษเหล่านี้ทนความร้อนได้สูงมาก…

Read more »

‘โรคกรดไหลย้อน’ปล่อยไว้เป็นมะเร็งได้จริงหรือ?

By |

โรคกรดไหลย้อนปล่อยไว้เป็นมะเร็งได้จริงหรือ? มาฟังคำตอบจาก อ.พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายเรื่องกรดไหลย้อนนี้กัน โรคกรดไหลย้อน คือ ความผิดปกติที่เกิดจากการมีกรดในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาสู่หลอดอาหาร และโรคกรดไหลย้อนลงกล่องเสียงคือ ภาวะที่มีสารในกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาถึงกล่องเสียงและช่องคอ ทำให้มีอาการเสียงแหบ เสมหะในคอ กลืนลำบาก ไอเป็น ๆ หาย ๆ หรือไอหลังจากรับประทานอาหารหรือเอนตัวนอน หายใจลำบาก สำลัก รู้สึกมีเสมหะในคอ หรือแสบร้อนอกได้ และยังอาจทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาได้ด้วย เช่น กล่องเสียงอักเสบ ริดสีดวงเส้นเสียง มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร ซึ่งสาเหตุการเกิดมีหลายประการ เช่น ความอ้วน การทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อหูรูดหย่อนตัวลง ทำให้มีน้ำย่อยหรือกรดไหลย้อนขึ้นไปยังหลอด อาหารได้นั่นเอง สาเหตุอีกหนึ่งอย่างของการเกิดโรคกรดไหลย้อนนั้น มาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่น อาหารที่มีรสเผ็ด มัน น้ำอัดลม ช็อกโกแลต กาเฟอีน สูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารแล้วเอนตัวนอนทันที ซึ่งโดยปกติกระเพาะจะใช้เวลาย่อยประมาณ 3 ชั่วโมง ถ้าหากรักษาโดยการใช้ยาเต็มที่แล้วและควบคุมพฤติกรรมและการทานอาหารดีแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้น…

Read more »

ว่าด้วยคุณประโยชน์ของ ‘หอยนางรม’

By |

ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าหน้ากากหอยนางรมเป็นใคร แต่ที่แน่ๆ หอยนางรมที่เรารับประทานกันนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด คนทั่วไปมักจะมองภาพหอยนางรมเป็นอาหารบำรุงสมรรถภาพทางเพศ แต่เมื่อศึกษาดีๆ จะรู้ว่าหอยนางรมจัดเป็นยอดอาหารทะเลที่ควรค่าแก่การรับประทานที่สุด ตามธรรมชาติของหอยนางรม จะอาศัยด้วยการยึดเกาะสิ่งต่างๆ ในทะเล ดำรงชีวิตด้วยการดูดน้ำทะเลเข้าสู่ตัวแล้วปล่อยน้ำนั้นออกมา

Read more »

“อัลไซเมอร์” โรคที่ต้องการความเข้าใจ

By |

เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีข่าววัยรุ่นเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่กำลังโดนลูกสาวตีด้วยไม้กวาดอย่างทารุณ กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนวิพากย์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงการกระทำดังกล่าวที่ค่อนข้างรุนแรงและไม่เป็นผลดีนักกับผู้ป่วย ครั้งนี้เราจึงขออาสามาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคนี้ด้วยวิธีการที่ดีกว่า และเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล

Read more »

มาอ่านฉลากโภชนาการกันเถอะ

By |

ฉลากโภชนาการ คือ ฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการ ซึ่งระบุชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหารนั้นในกรอบสี่เหลี่ยมเรียกว่า “กรอบข้อมูลโภชนาการ” ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบเต็มและแบบย่อ

Read more »