Archive For October 23, 2017

มารู้จักกับประเทศนิวซีแลนด์กันดีกว่า…

By |

ก่อนอื่นนั้น..เรามารู้จักประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนดีกว่า หลายๆคน เรียกว่า “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” หรือ Niu Tirenio ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ – นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อ “เวลลิงตัน”

Read more »

เคล็ด (ไม่) ลับ หยุดหนี้สิน

By |

ปัญหาของหลายครอบครัวในวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคสมัยใหม่นี้ คือ การมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เป็นเหตุให้ต้องก่อภาระหนี้สินขึ้นมา

Read more »

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง เมื่อต้องเลือกใช้ ท่อลมร้อน

By |

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง เมื่อต้องเลือกใช้ ท่อลมร้อน หน้าแปลนหรือช่วงรอยต่อต้องไม่เกิดการรั่วซึมของลมร้อนเมื่อมีการใช้งาน ต้องเผื่อขนาดให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการชำรุดเร็วขึ้น

Read more »

โรคกรดไหลย้อนมั่วๆ

By |

ปัจจุบันยาลดกรดในกระเพาะอาหารขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ส่วนใหญ่มีการโฆษณากันอย่างแพร่หลาย พร้อมกันนั้นก็เกิดโรคกรดไหลย้อนแพร่ระบาดไปทั่ว แม้แต่ชาวบ้านที่ห่างไกลความเจริญก็พบว่ามีไม่น้อยที่ต้องกินยาลดกรดอย่างแรงเป็นประจำ เพราะแพทย์สั่งให้และบอกว่าเป็นโรคนี้ แต่พอให้ผู้ป่วยอธิบายว่าโรคกรดไหลย้อนคืออะไรและมีอาการอย่างไร ทำไมต้องกินยาแบบนี้ ตัวผู้ป่วยเองก็มักจะตอบไม่ได้ โรคกรดไหลย้อน (GERD) คือ ภาวะที่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้มีอาการแสบร้อนหน้าอกหรือจุกเสียดลิ้นปี่ แสบคอ บางครั้งมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ หรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย โรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่ ไม่ใช่โรคติดเชื้อ แต่เหตุใดจึงมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกยิ่งกว่าไข้หวัดนกและโรคซาร์สเสียอีก ในทรรศนะของผู้เขียนคิดว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเรื่องของการตลาดที่ผ่านการจัดการอย่างแยบยลของบริษัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายยาลดกรดอย่างแรงกลุ่มหนึ่ง (ซึ่งราคาก็แรงตามไปด้วย) เริ่มจากบริษัทยาขนาดใหญ่ร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์และแพทย์ที่มีชื่อเสียง ทำการวิจัยและเผยแพร่ความรู้ไปสู่แพทย์ทั่วโลกโดยกระทำการหลายอย่าง เช่น รายงานผลการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การประชุมวิชาการ การอบรมเพิ่มเติมความรู้ และการทุ่มแจกตัวอย่างยาให้แพทย์นำไปใช้ฟรี (แต่มักจะคิดเงินจากผู้ป่วย) หลังจากครอบงำความคิดของแพทย์ส่วนใหญ่ได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะปั่นหัวประชาชนทั่วไปให้รู้จักโรคนี้ ซึ่งก็เหมือนกับพวกหนังเร่ขายยาสมัยก่อน คือ ขู่ให้กลัวโรคแล้วเสนอยาที่ใช้รักษา เมื่อการตลาดของบริษัทยาเป็นเช่นนี้ โรคนี้จึงกลายเป็นโรคฮิตอีกโรคหนึ่งเพราะคนส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะเกิดอาการแบบนี้ ทำให้ยากลุ่มลดกรดอย่างแรงจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มยาขายดีหรือ Best seller (เรื่องลึกๆ ของธุรกิจยา ผู้อ่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “กระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ” โดย Dr. Marcia Angell จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ซึ่งจะตีแผ่เล่ห์เหลี่ยมและอุบายอันซับซ้อนแยบยลของบริษัทยา ซึ่งมุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่คำนึงว่าผู้บริโภคจะตกเป็นเหยื่อ) ทีนี้มาดูว่า ความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อน ภาวะที่เกิดกรดหรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมายังหลอดอาหารจนทำให้ป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อนนั้นพบได้น้อยมาก…

Read more »

ธ.ก.ส.น้อมนำพระราชดำริปรับใช้องค์กร-สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร

By |

ธ.ก.ส.น้อมนำแนวพระราชดำริและศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ทั้งดำรงชีวิต พัฒนาองค์กร และการดูแลลูกค้าซึ่งเป็นเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส .) กล่าวถึงความผูกพันในฐานะคนไทยที่เกิดทันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้เห็นภาพการทรงงานพระราชกรณียกิจของพระองค์ เพื่อความสุขของคนไทยมาอย่างยาวนาน และเมื่อถึงช่วงวัยที่สำเร็จการศึกษาถือเป็นเรื่องราวที่ประทับใจและระลึกถึงจนถึงทุกวันนี้ โดยปี 2525 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสมอบแก่บัณฑิตผู้รับปริญญาปีนั้นว่า “ให้นำความรู้ที่ศึกษามาจนสำเร็จนำไปพัฒนาตนเองให้เกิดความเข้มแข็งก่อนทั้งอาชีพ ครอบครัว และชุมชน และที่สำคัญขอให้รู้จักใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล อย่านำเหตุผลของตนเองมาถกเถียงทำให้เกิดความขัดแย้ง” นายอภิรมย์ กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงช่วงทำงานที่ ธ.ก.ส.ผ่านช่วงที่มีประสบการณ์สำคัญปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการสาขา ขณะนั้นเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและธนาคารประสบปัญหาขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนธนาคารอื่น หลังจากนั้นผู้บริหารก็ได้ปรับแนวทางพัฒนาธนาคาร โดยเน้นการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำรินำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ธนาคารอย่างยั่งยืน เห็นได้จากธนาคารเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยปัจจุบันธนาคารเน้นการดูแลลูกค้าและระดมเงินฝากจากเกษตรกร ปัจจุบันธนาคารมีเงินฝากในระบบทั้งหมด 1.3 ล้านล้านบาท จำนวนดังกล่าว 1 ล้านล้านบาทระดมจากเงินฝากเกษตรกร นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์น้อมนำศาสตร์พระราชาการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ธนาคารยึดถือเรื่อยมา เพื่อเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ทั้งพนักงาน ธนาคาร และลูกค้า โดยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารต่อยอดจากต้นแบบแนวทางที่พระองค์ท่านพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในอดีตมี 6 แห่ง นำมาพัฒนา การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารก่อนขยายผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละชุมชนที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ปัจจุบันมีมากกว่า 8,000 ชุมชน รับไปปฏิบัติจนสามารถสร้างความเข้มแข็งได้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ในฐานะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส.ทุกคนจะยึดถือน้อมนำศาสตร์พระราชาดังกล่าวไปพัฒนาสู่ความยั่งยืนภารกิจของธนาคารตลอดไป.-สำนักข่าวไทย

Read more »

น้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้าโจน (เก้ากระโจน)

By |

น้ำตกเก้าชั้นหรือน้ำตกเก้าโจนนั้นเป็นที่รู้จักกันในหมู่กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาอย่างยาวนานมาก จนในที่สุดทางอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆ พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสวนผึ้ง โดยน้ำตกสายนี้เกิดจากสันปันน้ำซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ราบรางลา (รางลา เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า ที่ราบสูง) บนเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่า ซึ่งแท้จริงตัวน้ำตกนั้นมีขนาดใหญ่มากและมีถึง 14 ชั้น ยาว 25 กิโลเมตร แต่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมได้ถึงชั้นที่ 9 เท่านั้น เนื่องจากน้ำตกชั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ปิดซึ่งมี สภาพเป็นป่าลึก ภูเขาสูงชันและหุบเหว อย่างไรก็ตาม เพียงแค่ความงามของน้ำตกทั้ง 9 ชั้นที่เปิดให้ท่องเที่ยวได้ ก็สามารถสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวได้มากมายแล้ว โดยเฉพาะชั้นที่ 6 ซึ่งเป็นชั้นที่สายน้ำตกทิ้งตัวดิ่งลงมาจากหน้าผา จัดเป็นชั้นน้ำตกที่มีความงดงามมากที่สุด จุดเด่นของน้ำตกเก้าชั้นอยู่ที่สายน้ำสีขาวที่ไหลผ่านหินผาอันเป็น หินแกรนิตซึ่งมีความแข็งแกร่ง ยากแก่การผุกร่อน ทำให้สายน้ำไม่อาจกัดเซาะให้เกิดความเว้าแหว่งได้ จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์สายน้ำพุ่งทะยานลงมา สู่พื้นล่างได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ซึ่งน่าจะเป็นที่มาของอีกชื่อที่หลายคนนิยมเรียกกันคือ “น้ำตกเก้าโจน” ไม่ใช่ “เก้าโจร” ตามที่เข้าใจกัน แต่หลังจากนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและขจัดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของคำว่า “โจร” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกเก้าชั้นแทน รู้ก่อนเที่ยว – ควรเตรียมน้ำดื่มอย่างน้อยคนละ 1 ขวด – จากชั้น 6…

Read more »

โจ๋ห้าวเหยียบ’หมวกตำรวจ’ ผิดอาญาโทษปรับ4พันคุก2ปี

By |

โจ๋ห้าวเหยียบ’หมวกตำรวจ’ ผิดอาญาโทษปรับ4พันคุก2ปี โซเชียลฯ สุดทนรุมฉะโจ๋ห้าวเหยียบ “หมวกตำรวจ” เผยมีความผิดตามกฎหมาย เหตุหน้าหมวกเป็นตราแผ่นดิน โทษปรับ 4 พัน จำคุก 2 ปี

Read more »

ขายไม้เก่า ประตูบานเก่า

By |

ขายไม้เก่า ประตูบานเก่า ใครที่กำลังทำบ้าน แล้วกำลังมีความคิดที่จะงัดประตู หน้าต่างทิ้งไปเพราะมันเก่า ตกยุคและแสนจะน่าเบื่อในสายตาคุณ เราขอให้คุณเก็บประตูหน้าต่างเหล่านั้นไว้ก่อน เพราะของเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติเก่าแก่ ย้อนความทรงจำในอดีตได้ดี ที่สำคัญเราสามารถนำมันมา diy เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดชิ้นใหม่ให้กับมุมต่างๆ ภายในบ้านของคุณได้อย่างเก๋ไก๋ ไม่ซ้ำใครอีกด้วย ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมการ DIY ประตู หน้าต่างไม้เก่าๆ ให้กลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์น่ารักๆ..ไว้สำหรับแต่งบ้านกันค่ะ

Read more »

ดอลลาร์ฯแข็งค่ากดราคาทองคำ ดิ่งลงต่อเนื่องอีก50บาท

By |

ดอลลาร์ฯแข็งค่ากดราคาทองคำ ดิ่งลงต่อเนื่องอีก50บาท ราคาทองคำแท่ง-รูปพรรณปรับลงต่อเนื่องอีก 50 บาท เหตุค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจแกร่งกว่าที่ตลาดประเมิน

Read more »

ความรู้เกี่ยวกับโรคลูคีเมีย แมว

By |

ความรู้เกี่ยวกับโรคลูคีเมีย แมว ถ้าพูดถึงการเจ็บป่วยของแมวแล้วนั้น เหล่าคนเลี้ยงแมวอย่างเราๆ ก็คงไม่มีใครอยากให้เจ้าเหมียวของเราเป็นอะไรอย่างแน่นอน และในตอนนี้โรคที่มักพบบ่อยในเจ้าเหมียว ก็คือ โรคลูคีเมียแมว สาเหตุของโรคนี้เกิดจาก

Read more »